Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

တာလုံကျေးရွာဇာတာဆက်ခြင်းအခမ်းအနား

၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သီပေါမြို့ တာလုံကျေးရွာမှဒေသခံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရွာမှဒေသခံများ စုပေါင်းပြီး ရပ်ရွာဇာတာဆက်ခြင်းအခမ်းအနားနှင့် အထက်ရဲရွာရေကာတာဆောက်လုပ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကြောင်း ဗီနိုင်းများချိတ်ဆွဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။

 

အထက်ရဲရွာရေကာတာဆောက်လုပ်မှုကြောင့် တာလုံကျေးရွာတစ်ခုလုံးနှင့် ဒေသခံများအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် မှီခိုအားထားရသော အိုးအိမ်နှင့် လယ်ယာမြေ၊ သမိုင်းဝင်နေရာ စေတီပုထိုးများ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရာ နေရာများအားလုံး‌ရေလွှမ်းမိုးခံရမည်ဖြစ်သည်။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 1ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 3 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 4 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 5 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers talong August 2019 6