Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆၽေးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်း လႄႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉသေလႆႈပၢႆႈယူႇ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်း။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈၸွႆထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ လႄႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆပႃးၵူၼ်းၺႃးၽေးယွၼ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလႄႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းဢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ မီႇၶဝ်ႈမီႇၽၵ်းႁႅင်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၢင်းယိင်း။ သင်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ႈထိုင်ယၢပ်ႇၼႆ  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ။