Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ထုတ်ပြန်ချက်

တောင်သူလယ်သမားများ၊ လူငယ်နှင့်မိဘပြည်သူများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေး မြို့နယ်အဖွဲ့မှ စစ်မှုထမ်းရမည့် အသက်အရွယ်ရောက်သူများ၏ စာရင်းထုတ်ပြန်ဆင့်ခေါ်နေမှုအပေါ် တန့်ယန်းမြို့နယ်ဒေသခံ တောင်သူလယ်သမားများ၊ လူငယ်နှင့်မိဘပြည်သူများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်