Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉ၊ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ၊ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၵေႃႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။

ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ်(March) ၼၼ်ႉၵူႈပီႈပီႈ ။ မႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆႁိုဝ် ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁူႉႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၵူႈမႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလႆလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီး ၽၢႆသင် မႃးတတ်းႁေႉသေ ပဵၼ်ၽေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလိူတ်ႇမႆႈ။

ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ပိုင်ႈဢဝ်ၾိင်းထုင်းလႄႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၼပ်ႉယမ်ယွၼ်းသူးသိုပ်ႇဢသၢၵ်ႈပၼ်တူၼ်ႈမႆႉပႃႇမႆႉယႃႇႁႂ်ႈမီး ၽူႈၵူၼ်းလေႃးၽ မႃးယႃႉၽၼ်းမူၺ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶုတ်းႁေၶုတ်းၶမ်း၊ သၢင်ႈၽၢႆသင်သေလွင်ႈ ။

ၸိူဝ်းၵေႃႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉၽူႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ႁူမ်ႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၢၼ်သဵင်ႈၵၢမ်ႇ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်သေ ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မိူဝ်းၼႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း။